Central Register of Outstanding Receivables of the State

Pohľadávky vo vlastníctve Slovenskej republiky evidované podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Register Of Judicial Receivables

Pohľadávky v zmysle Zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.