Centrálny register pohľadávok štátu

Pohľadávky vo vlastníctve Slovenskej republiky evidované podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Register súdnych pohľadávok

Pohľadávky v zmysle Zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok.